Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπηρεσία webmail, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
τηλ: 2313 311247 - 249 | @-mail

Powered by Horde